اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق تهران
اذان صبح:
۰۵:۳۹:۰۰
طلوع آفتاب:
۰۷:۱۰:۳۸
اذان ظهر:
۱۲:۰۲:۴۹
غروب آفتاب:
۱۶:۵۵:۰۰
اذان مغرب:
۱۷:۱۴:۱۳
دوشنبه۱ دي ۱۳۹۳ ۲۹ صفر ۱۴۳۶ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۴