اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق تهران
اذان صبح:
۰۴:۳۲:۵۷
طلوع آفتاب:
۰۶:۱۱:۵۸
اذان ظهر:
۱۳:۱۰:۴۲
غروب آفتاب:
۲۰:۰۸:۵۶
اذان مغرب:
۲۰:۲۷:۴۰
جمعه۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ۴ شوال ۱۴۳۵ ۱ آگوست ۲۰۱۴