اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق تهران
اذان صبح:
۰۴:۴۸:۲۲
طلوع آفتاب:
۰۶:۲۰:۴۹
اذان ظهر:
۱۳:۰۲:۳۲
غروب آفتاب:
۱۹:۴۴:۴۹
اذان مغرب:
۲۰:۰۲:۴۷
پنجشنبه۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۴۳۵ ۲۴ آپریل ۲۰۱۴