اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق تهران
اذان صبح:
۰۴:۳۴:۰۴
طلوع آفتاب:
۰۵:۵۸:۵۷
اذان ظهر:
۱۱:۵۴:۰۶
غروب آفتاب:
۱۷:۴۸:۴۲
اذان مغرب:
۱۸:۰۵:۴۶
چهارشنبه۹ مهر ۱۳۹۳ ۶ ذیحجه ۱۴۳۵ ۱ اکتبر ۲۰۱۴